Bc. Romana MAŠTALÍŘOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapeutická intervence u osob po cévní mozkové příhodě za využití IKT

Occupational therapy intervention for individuals after stroke using ICT
Anotace:
Hlavním cílem ráce právě je posoudit přínos využití informačních technologií u klienta po CMP.
Abstract:
The main aim of the conference is to assess the benefits of the use of information technology at the client after stroke.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠTALÍŘOVÁ, Romana. Ergoterapeutická intervence u osob po cévní mozkové příhodě za využití IKT. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií