Theses 

Ambivalence brutality ruské pohádky. (Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný a ti druzí) – Bc. Radka MALHAUSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Radka MALHAUSOVÁ

Diplomová práce

Ambivalence brutality ruské pohádky. (Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný a ti druzí)

Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný a ti druzí.

Ambiquity of brutality of Russian fairy tales. (Baba Jaga, Immortal Wizard and others)

Anotace: Pohádky jsou jedním z nejzajímavějších literárních útvarů. Jejich význam tkví ve smyslu, který s sebou nesou. Analýzou těchto příběhů lze odhalit pravdu světa i naše temné stránky, jež musíme nahlédnout a postavit se jim. Takovéto studium je ovšem velmi obtížné a zdlouhavé. Vyžaduje nazření mnoha aspektů lidského života a světa. Ruské pohádky jsou odrazem mentality a zvyklostí Rusů. Jejich povaha je extrémní stejně jako zem, ve které žijí. Stejný charakter mají i jejich pohádky. Baba Jaga je zosobněním bohyně Velké Matky, která učí člověka moudrosti a pravdě. Není jen zlá. Má duální charakter stejně jako i mnohé další postavy.

Abstract: Fairy tale is one of the most interesting literary genres. Its significance lies in the idea it carries. By analysing these stories we can find out real truth of this world and our grim aspects we need to look into and face it too. The study of such a subject is very difficult and lengthy. It requires insight into many aspects of human life and the world. The Russian stories are reflections of mentality and customs Russian. Their character is so extreme just like the land Russians live in. This is the nature of their fairy tales. Baba Yaga is a representation of Mother Nature, that teaches man the wisdom and the truth. She not just bad. She has a dual nature as well as many other characters.

Klíčová slova: Pohádky, Kouzelné pohádky, Ruské lidové pohádky, Studie, Psychologická analýza, Násilí, Brutalita, Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný, Hrdinové.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39976 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MALHAUSOVÁ, Radka. Ambivalence brutality ruské pohádky. (Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný a ti druzí). Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz