Bc. Radka MALHAUSOVÁ

Diplomová práce

Ambivalence brutality ruské pohádky. (Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný a ti druzí)

Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný a ti druzí.

Ambiquity of brutality of Russian fairy tales. (Baba Jaga, Immortal Wizard and others)
Anotace:
Pohádky jsou jedním z nejzajímavějších literárních útvarů. Jejich význam tkví ve smyslu, který s sebou nesou. Analýzou těchto příběhů lze odhalit pravdu světa i naše temné stránky, jež musíme nahlédnout a postavit se jim. Takovéto studium je ovšem velmi obtížné a zdlouhavé. Vyžaduje nazření mnoha aspektů lidského života a světa. Ruské pohádky jsou odrazem mentality a zvyklostí Rusů. Jejich povaha je …více
Abstract:
Fairy tale is one of the most interesting literary genres. Its significance lies in the idea it carries. By analysing these stories we can find out real truth of this world and our grim aspects we need to look into and face it too. The study of such a subject is very difficult and lengthy. It requires insight into many aspects of human life and the world. The Russian stories are reflections of mentality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALHAUSOVÁ, Radka. Ambivalence brutality ruské pohádky. (Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný a ti druzí). Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma