Bc. Aneta Zehnulová

Bakalářská práce

Působnost obcí v oblasti školství

Municipality Competence in the field of Education
Anotace:
Podrobně rozvádím jednotlivé samosprávné celky, kterými jsou obce a kraje, jak jsou tvořeny, které pravomoci a působnosti jsou jim svěřeny, a na jakém základě. V druhé části se věnuji školství, definici tohoto pojmu, jeho zakotvení v právním řádu a podávám podrobný výčet institucí, jež se na vzdělávání podílejí a v neposlední řadě popisuji cíle a zásady systému školství a vzdělávání v České republice …více
Abstract:
In the above mentioned context, I start in the first part with definition of territorial self administration and it's placement in the Czech legal regulations. I describe in detail each part of self administration - municipalities and country regions, how they are set up, which competencies and activities are entruted to them and on which basis. Next I deal with the educational system - the definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta