Mgr. Roman Konečný

Bakalářská práce

Extraktor entropie z mikrofonu a kamery pro mobilní telefon

Entrophy extractor for microphone and camera data on mobile phones
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza zdrojů entropie, které má k dispozici mobilní telefon s operačním systémem Windows Phone 8. Součástí práce je aplikace, která demostruje získávání náhodných dat z dostupných zdrojů entropie.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze entropy sources on mobile phones running Windows Phone 8 OS. As a part of this work, a Windows Phone 8 application is developed to demonstrate the retrieval of random data from the device.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika