Bc. Michaela Tollingerová

Bakalářská práce

Dekrety prezidenta republiky v kontextu druhé světové války

Decrees of the President of the Republic in the Context of the Second World War
Anotace:
TOLLINGEROVÁ, M. Dekrety prezidenta republiky v kontextu druhé světové války: bakalářská práce. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., Katedra práva a veřejné správy, obor Právní administrativa v podnikatelské sféře, 2012, 71 stran. Vedoucí práce: doc. JUDr. Bělovský, P. Bakalářská práce se zabývá vývojem a aplikací dekretů prezidenta republiky z let 1940 - 1945. V úvodu zkoumá právní a politické …více
Abstract:
TOLLINGEROVÁ, M. Decrees of the President of the Republic in the context of the Second World War. Prague: Banking Institute College: Department of the law and the public administration, domain: Legal administration in the business, 2012, 71 pages. Thesis head: doc. JUDr. Bělovský, P. This bachelor's thesis is dealing with development and application of the president's decrees from the years 1940 to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
  • Oponent: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře