Bc. Michaela Tollingerová

Bachelor's thesis

Dekrety prezidenta republiky v kontextu druhé světové války

Decrees of the President of the Republic in the Context of the Second World War
Abstract:
TOLLINGEROVÁ, M. Dekrety prezidenta republiky v kontextu druhé světové války: bakalářská práce. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., Katedra práva a veřejné správy, obor Právní administrativa v podnikatelské sféře, 2012, 71 stran. Vedoucí práce: doc. JUDr. Bělovský, P. Bakalářská práce se zabývá vývojem a aplikací dekretů prezidenta republiky z let 1940 - 1945. V úvodu zkoumá právní a politické …more
Abstract:
TOLLINGEROVÁ, M. Decrees of the President of the Republic in the context of the Second World War. Prague: Banking Institute College: Department of the law and the public administration, domain: Legal administration in the business, 2012, 71 pages. Thesis head: doc. JUDr. Bělovský, P. This bachelor's thesis is dealing with development and application of the president's decrees from the years 1940 to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
  • Reader: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking