Bc. Kateřina Strašilová

Master's thesis

Silový trénink dětí

Strength training of children
Abstract:
Tato práce se zabývá silovým tréninkem dětí. Zkoumá rizika, bezpečnost a vhodnost tohoto typu tréninku pro děti před nástupem puberty a shrnuje dosavadní známé informace o silovém tréninku dětí. Hlavním cílem práce je shromáždění stávajících doporučení pro děti různého věku a s různými zkušenostmi v oblasti silového tréninku a vyhodnocení jeho vhodnosti a bezpečnosti pro trénink prepubertálních dětí …more
Abstract:
This thesis deals with strength training of children. It examines the risks, the safety and appropriateness of this type of training for prepubescent children, and summarizes the known information about the strength training of children.The main goal is the assembly of the current recommendations on strength training in children of different ages and with different experiences, and the evaluation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií