Mgr. Petr JELÍNEK

Bakalářská práce

Pagination pro formuláře ASP.NET

Pagination for formulars ASP.NET
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá stránkováním pro formuláře ASP.NET použitím aplikačního rámce ve verzi 3.5. Práce obsahuje 2 hlavní části. V první provedu průzkum oblíbenosti 5 různých druhů stránkování, vzhledem k jejich funkcím a vyhodnotím je. Ve druhé části ukáži, jak vytvořit stránkování v praxi pomocí Visual Studia různými způsoby. Zároveň upozorním na jednotlivá úskalí při použití tohoto prvku …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with pagination for the forms ASP.NET using application frame in version 3.5. The thesis consists of two main parts. Firstly, I am going to do the research about popularity of five different kinds of pagination according to their functions and then I am going to evaluate them. Secondly, I am going to show how to make pagination in practice using Visual Studio in different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2010
Zveřejnit od: 8. 1. 2010
Identifikátor: 12586

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 1. 2. 2010
 • Vedoucí: Ing. Václav Novák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNEK, Petr. Pagination pro formuláře ASP.NET. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 01. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 1. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 726asb 726asb/2
3. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.