Mgr. Tomáš Babiak, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Translation of LTL to omega-automata

Translation of LTL to omega-automata
Abstract:
LTL overovanie modelu je široko rozšírená a plne automatizovaná technika, ktorá sa používaná na overenie, či daný systém spĺňa požadovanú špecifikáciu. Jedným z kľúčových krokov je preklad logiky LTL na Büchiho automaty. Vlastnosti výsledného automatu, ako sú veľkosť a determinizmus, majú veľký vplyv na výkon celej procedúry. Zlepšeniu tohto prekladu sa už venovalo veľa úsilia, napriek tomu majú dnešné …more
Abstract:
LTL model checking is a wide-spread fully-automated technique used to verify whether a given system satisfies a desired specification. One of the crucial steps is a translation of LTL logic into Büchi automata. Properties, such as size and determinism, of a produced automaton can have a significant impact on the overall performance of the model checking procedure. Much effort was already devoted to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 1. 2012
  • Reader: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., Dr. Alexandre Duret-Lutz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Parallel and Distributed Systems