Natalie RATAJOVÁ

Bakalářská práce

Analýza dopadů rozvojových cílů tisíciletí (MDGs 4-6) ve vybraných státech Afriky a Asie

Analysis of the impacts of Millennium Development Goals (MDGs 4-6) in selected countries of Africa and Asia
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu dat Rozvojových cílů tisíciletí ve vybraných státech Afriky a Asie. K porovnání jednotlivých států byla určena data z roku 1990 a cílový rok byl brán 2015. Z Nejméně rozvinutých zemí Afriky a Asie, které byly předmětem zkoumání, nejlépe dopadly Bhútán, Kambodža, Laos a Mauritánie. Většině státům se podařilo splnit snížení dětské úmrtnosti o 2/3. Naopak snížit mateřskou …více
Abstract:
The presented work is focused on data analysis of the Millennium Development Goals in the selected countries of Africa and Asia. The subject of the comparison were the data of countries collected within the year 1990, the year 2015 was set as the target year. Among the Least Developed Countries of Africa and Asia, which are subject of my research, were Bhutan, Cambodia, Laos and Mauritania. The majority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RATAJOVÁ, Natalie. Analýza dopadů rozvojových cílů tisíciletí (MDGs 4-6) ve vybraných státech Afriky a Asie. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/