Bc. Tomáš Pulkrábek

Bakalářská práce

Obrazové transformace při digitalizaci textů

Picture transformation for text digitization
Anotace:
Cílem práce je prozkoumání programových systémů pro úpravy šedotónových obrazů textu vzniklých při digitalizaci. Motivací je zvýšení kvality výsledků OCR na datech projektu DML-CZ. Práce obsahuje popisy programů Book Restorer, convert a Binarization Image Processor. Práce dále obsahuje popis formátu pro komprimaci obrazu JBIG2 a využití jeho vlastností pro měření kvality dat. Dále následuje popis původního …více
Abstract:
The main target is to explore software for editing grayscale pictures created during digitization. The motivation is to increase quality of OCR results for data from project DML-CZ. This thesis contains descriptions of programs Book Restorer, conver and Binarization Image Processor. It also contains description of JBIG2 compression and its possible usage for measuring quality. There is explained former …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma