Bc. Tomáš Pulkrábek

Bachelor's thesis

Obrazové transformace při digitalizaci textů

Picture transformation for text digitization
Abstract:
Cílem práce je prozkoumání programových systémů pro úpravy šedotónových obrazů textu vzniklých při digitalizaci. Motivací je zvýšení kvality výsledků OCR na datech projektu DML-CZ. Práce obsahuje popisy programů Book Restorer, convert a Binarization Image Processor. Práce dále obsahuje popis formátu pro komprimaci obrazu JBIG2 a využití jeho vlastností pro měření kvality dat. Dále následuje popis původního …more
Abstract:
The main target is to explore software for editing grayscale pictures created during digitization. The motivation is to increase quality of OCR results for data from project DML-CZ. This thesis contains descriptions of programs Book Restorer, conver and Binarization Image Processor. It also contains description of JBIG2 compression and its possible usage for measuring quality. There is explained former …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic