Theses 

Stanislav Krátký: život, pedagogický a pastorační přínos v rámci skryté církve i mimo ni, publikace Druhý vatikánský koncil a jeho poselství v kontextu vztahu státu a církve v letech 1948 - 1950 – Bc. Klára Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Bc. Klára Svobodová

Bakalářská práce

Stanislav Krátký: život, pedagogický a pastorační přínos v rámci skryté církve i mimo ni, publikace Druhý vatikánský koncil a jeho poselství v kontextu vztahu státu a církve v letech 1948 - 1950

Stanislav Krátky: life, educational and pastoral contribution within the frame of the Underground church and outside, publications Second Vatican Council and its message in the context of the relationship between the state and the church in the years 1948 - 1950

Anotace: Bakalářská práce pojednává o životě, pedagogickém a pastoračním přínosu kněze Stanislava Krátkého, který mimo jiné působil v období komunismu ve skryté církvi. V první části práce je stručně nastíněna situace vztahu státu a církve v letech 1948 – 1950 a je zde stručně objasněn vznik tajné struktury církve. Druhá část je věnována životopisu Stanislava Krátkého Ve třetí části je rozebrána publikace Stanislava Krátkého Druhý vatikánský koncil a jeho poselství.

Abstract: The thesis deals with the life, educational and pastoral contribution of priest Stanislav Kratky, who among other things worked in the time of communism in the underground church. In the first part of the paper is briefly outlined the situation of relation between the state and Church in the years 1948 - 1950 and is briefly described the origin of the secret structures of the Church. The second part is devoted to Stanislav Kratky CV The third part discusses the publication of Stanislav Kratky The Second Vatican Council and its message.

Klíčová slova: Stanislav Krátký, skrytá církev, život, pedagogický přínos, pastorační přínos, kněz, Druhý vatikánský koncil, komunismus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: ThLic. Marek Hlávka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz