Mgr. et Mgr. Věra Hromádková

Bakalářská práce

Zvukový systém angličtiny a češtiny: segmentální a suprasegmentální elementy s ohledem na české mluvčí

Czech and English Sound Systems: Segmental and Suprasegmental Features with Regard to Czech Speakers of English
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na srovnání českého a anglického zvukového systému, upozorňuje na jejich shody a rozdíly jak v jednotlivých hláskách (fonémech), tak na úrovni suprasegmentálních fonologických jevů. Vždy je uveden rozdíl mezi českým a anglickým zvukovým systémem a doporučení pro české studenty angličtiny. V textu je poukazováno na jednotlivé kategorie hlásek: na vokály, diftongy a konsonanty …více
Abstract:
This thesis is aimed at comparing and contrasting sound systems of English and Czech languages both on segmental and suprasegmental level. The thesis further describes vowels, diphthongs and consonants and stress, rhythm, intonation and connected speech. Moreover, it emphasizes these issues with regard to Czech speakers of English in order to enable a correct perception of the English sound system …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta