Bc. Aneta MATĚJOVÁ

Diplomová práce

Optimalizace nové high throughput metody pro screening potenciálních G-kvadruplexových sekvencí DNA

The optimalization of new high troughput method for the screening of potential G-quadruplex DNA sequences
Anotace:
G-kvadruplexy jsou nekanonické sekundární struktury DNA, které vznikají v lokusech bohatých na guaniny. V genomu se G-kvadruplexy nejhojněji vyskytují v oblasti telomer a regulačních centrech genů, čímž se stávají terapeuticky významné. Specifické cílení malými molekulami vůči G-kvadruplexům se jeví jako silný nástroj k potlačení nádorové aktivity. Nová high throughput metoda, popisovaná v této diplomové …více
Abstract:
G-quadruplexes are non-canonical secondary DNA structures that are created in guanine rich loci. In the genome, G-quadruplexes are most abundant in telomeres and gene regulatory centres, making them therapeutically significant. Specific targeting by small molecules to G-quadruplexes appears to be a powerful tool for suppressing tumour activity. The new high throughput method described in this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJOVÁ, Aneta. Optimalizace nové high throughput metody pro screening potenciálních G-kvadruplexových sekvencí DNA. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta