Dana Horová

Bakalářská práce

Etika péčee o umírajícího pacienta

Furnace ethics of a dying patient
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá etickými aspekty v péči o umírajícího pacienta, které jsou preferovány pro zachování důstojnosti v terminální fázi života. Cílem bakalářské práce je zjistit, které etické aspekty všeobecné sestry v péči o umírajícího pacienta se preferují a současně, které fenomény považují za důležité pro naplnění důstojnosti člověka v terminální fázi. Práce je členěna na dvě hlavní části …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with ethical aspects of care about a dying patient which are preferred to preserve dignity in the final stage of life. The goal of the thesis is to find out which ethical aspects are preferred by nurses in the care, and which phenomena they concern important to fulfill one´s dignity in the final stage of life. The thesis is divided into two main parts the theoretical and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horová, Dana. Etika péčee o umírajícího pacienta. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe