Ing. Ondřej Vaněk

Bakalářská práce

Česká národní banka jako regulátor kapitálového trhu

Czech National Bank as a regulator of the capital markets
Anotace:
Bakalářská práce „Česká národní banka jako regulátor kapitálového trhu“ je orientována na systémovou analýzu dohledu a regulace nad finančním trhem v ČR a její funkčnost po sjednocení do jednotného dozorového orgánu. První část je věnována problematice regulace a dohledu obecně, je v ní uvedena teoretická klasifikace systémů regulace a dohledu a modely institucionálního uspořádání a dohledu finančního …více
Abstract:
The baccalaureate thesis „Czech Central Bank as a regulator of capital markets“ is focused on a system analysis of the supervision and regulation of the Czech financial markets and their effectiveness after a unification of regulation and supervision functions into a single authority. A first part of the thesis reviews the regulation and supervision of financial markets in general, describes the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Milan Anderle
  • Oponent: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa