Nikola PETKOVA

Bakalářská práce

Násilná trestná činnost páchaná osobami s psychiatrickou zátěží

Violent crime committed by persons with a psychiatric burden
Anotace:
Tématem předložené bakalářské práce je problematika násilné trestné činnosti, která je páchána osobami s psychiatrickou zátěží, a to z pohledu Policie ČR. Jde o problematiku, která je veřejností a odborníky vnímána jako celospolečenský problém. Jde totiž o trestní odpovědnost těchto osob, neboť v drtivé většině, jde o osoby, které nejsou pro svou duševní poruchu či chorobu trestně odpovědné. Jelikož …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the issue of violent crime, which is committed by persons with psychiatric burden, from the point of view of the Police of the Czech Republic. It is a problem that is perceived by the public and professionals as a societal problem. It is the criminal responsibility of these people, because they are overwhelmingly those who are not criminally responsible for their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Luboš Valerián, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETKOVA, Nikola. Násilná trestná činnost páchaná osobami s psychiatrickou zátěží. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta