Bc. Veronika Wallerová

Diplomová práce

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza a vývoj spádovosti za službami ve Zlínském kraji a určení komplexních a parciálních obslužných regionů. Zkoumaným územím jsou okresy Vsetín, Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které dohromady zahrnují 307 obcí. Bylo provedeno anketární šetření v okresu Uherské Hradiště a části okresu Kroměříž. Data z ostatních okresů jsou sesbírána sekundárně. První část je …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is an analysis and a development of travelling to services in the region Zlín and a definition of comprehensive and partial utility services of the regions. The investigation areas are districts Vsetín, Zlín, Kroměříž and Uherské Hradiště which together comprise 307 municipalities. The questionnaire survey was carried out in the district Uherské Hradiště and part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta