Bc. Jan Tomášek

Diplomová práce

Design and implementation of Archival Storage component of OAIS Reference Model

Design and implementation of Archival Storage component of OAIS Reference Model
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem modulu Archival storage Referenčního modelu OAIS. V teoretické části jsou analyzovány základní koncepty OAIS a jeho Archival storage komponenty a následně je provedena rešerše současných technologií vhodných pro použití v Archival storage. Praktická část se zabývá analýzou, návrhem a implementací modulu Archival storage a jeho integrací s úložnými technologiemi Ceph a ZFS …více
Abstract:
This thesis deals with the development of the Archival Storage module of the Reference Model for an Open Archival Information System. The theoretical part analyzes the basic concepts of the OAIS Reference Model and its Archival Storage component and then researches the current storage technologies suitable for the use in the Archival Storage. The practical part deals with the analysis, design and implementation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky