Ing. Jaromír Fic

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Adopce na dálku - projekt výzkumu veřejného mínění

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá vztahem české veřejnosti k „adopci na dálku“. Jejím obsahem je příprava projektu výzkumného šetření, který by pomocí kvantitativního dotazníkového šetření zjistil, jaký je vztah české veřejnosti k „adopci na dálku“, jaký vliv mají jednotlivé vybrané faktory ovlivňující motivaci k jejímu financování a jaký je nejpravděpodobnější profil potenciálního českého dárce. Práce …více
Abstract:
This graduation thesis deals with the relationship and attitude of the Czech public to child sponsorship. It focuses on the preparation of a public survey project, which would find out the opinion of the Czech public regarding child sponsorship, the effects of selected factors influencing the decision of individuals to become donors and the construction of the typical profile of a potential donor by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Závrská
  • Oponent: Mgr. Martin Vylíčil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc