Ing. Jaromír Fic

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Adopce na dálku - projekt výzkumu veřejného mínění

Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá vztahem české veřejnosti k „adopci na dálku“. Jejím obsahem je příprava projektu výzkumného šetření, který by pomocí kvantitativního dotazníkového šetření zjistil, jaký je vztah české veřejnosti k „adopci na dálku“, jaký vliv mají jednotlivé vybrané faktory ovlivňující motivaci k jejímu financování a jaký je nejpravděpodobnější profil potenciálního českého dárce. Práce …more
Abstract:
This graduation thesis deals with the relationship and attitude of the Czech public to child sponsorship. It focuses on the preparation of a public survey project, which would find out the opinion of the Czech public regarding child sponsorship, the effects of selected factors influencing the decision of individuals to become donors and the construction of the typical profile of a potential donor by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Vladislava Závrská
  • Reader: Mgr. Martin Vylíčil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc