Bc. Hana Procházková

Diplomová práce

Zhodnocení vybraných aspektů asistované reprodukce

Evaluation of selected aspects of assisted reproduction
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza příčin neplodnosti a možností jejich léčby. Rešeršní část pojednává zejména o výběru embrya před embryotransferem. Invasivní selekční metody vyžadují odebrání části embrya pro analýzu. Dále jsou využívány neinvasivní selekční metody. Time-lapse technologie umožňuje sledovat vývoj embrya v jednotlivých časových intervalech. Cílem praktické části je analýza informovanosti …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze causes of infertility and the treatment possibilities. The theoretical part deals mainly with embryo selection before embryo transfer. Invasive selection method require removal of a part of the embryo for analysis. Furthermore, noninvasive selection methods are used. Time-lapse technology allows to monitor the development of embryo at individual time intervals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství chemie pro střední školy

Práce na příbuzné téma