Eva PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Znalosti porodních asistentek o doporučeném postupu kojení u donošeného novorozence

Knowledges of midwives about recommended the breastfeeding at full-term newborn
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je "Znalosti porodních asistentek o doporučeném postupu kojení u donošeného novorozence". Toto téma jsem si vybrala z důvodů mé zkušenosti při plnění praxe v nemocnici. Zjistila jsem zde, že matky nejsou dostatečně edukovány ze strany porodní asistentky o možných technikách a problémech, které mohou při kojení nastat. V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji především …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is. I chose this topic because of my experience during my practice in hospital. I found out that mothers are not educated enough by midwives about techniques and problems, which may appear during the lactation. In the theoretical part of my bachelor thesis, I am concentrated on the education and competencies of midwives. Furthermore I refer to the recommended procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chrásková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Eva. Znalosti porodních asistentek o doporučeném postupu kojení u donošeného novorozence. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma