Eva PROCHÁZKOVÁ

Bachelor's thesis

Znalosti porodních asistentek o doporučeném postupu kojení u donošeného novorozence

Knowledges of midwives about recommended the breastfeeding at full-term newborn
Abstract:
Téma mé bakalářské práce je "Znalosti porodních asistentek o doporučeném postupu kojení u donošeného novorozence". Toto téma jsem si vybrala z důvodů mé zkušenosti při plnění praxe v nemocnici. Zjistila jsem zde, že matky nejsou dostatečně edukovány ze strany porodní asistentky o možných technikách a problémech, které mohou při kojení nastat. V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji především …more
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is. I chose this topic because of my experience during my practice in hospital. I found out that mothers are not educated enough by midwives about techniques and problems, which may appear during the lactation. In the theoretical part of my bachelor thesis, I am concentrated on the education and competencies of midwives. Furthermore I refer to the recommended procedures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Chrásková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROCHÁZKOVÁ, Eva. Znalosti porodních asistentek o doporučeném postupu kojení u donošeného novorozence. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / Midwife

Theses on a related topic