Bc. Terezie Zichová

Bakalářská práce

TED Talks: Translation and analysis with special regard to subtitling strategies

TED Talks: Translation and analysis with special regard to subtitling strategies
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem překladu TED Talků z anglického do českého jazyka, primárně v kontextu titulkování, což je jeden z typů audiovizuálního překladu. Cílem této práce je identifikovat a prozkoumat problémy a omezení, se kterými se překladatel TED Talků může při své práci setkat, a představit strategie, které se při tvorbě titulků k řešení daných problémů dají využít. Práce je rozdělena …více
Abstract:
This thesis focuses on the topic of translation of TED Talks from English to Czech, specifically in the context of subtitling, a type of audiovisual translation. The aim of this thesis is to identify and examine the translation issues and constraints that a translator of TED Talks may encounter, and the strategies utilised in subtitling to address these concerns. The thesis is divided into three parts …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta