Theses 

Proudové zpracování dat v oblasti síťové bezpečnosti: Apache Storm – Bc. Radoslav Zajonc

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Radoslav Zajonc

Diplomová práce

Proudové zpracování dat v oblasti síťové bezpečnosti: Apache Storm

Data Stream Processing in Network Security: Apache Storm

Abstract: This diploma thesis addresses the problem of streamed data processing in network security domain. As network monitoring based on batch processing does not seem to be sufficient, attention is being drawn to streamed data processing which promises to provide immediate attack detection as well as detection of network failures. This diploma thesis focuses on one of the tools that provide streamed data processing, Apache Storm. The result of this thesis is a complete tests suite which can be used for measurement of efficiency of network flows processing based on given test scenarios. A comparison of Apache Storm with Apache Spark and Samza is also being presented as a part of this thesis results. Another result of the thesis is an implementation of methods of detection of high-load transfers as well as reflect DoS attacks.

Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá prúdovým spracovaním dát v oblasti sieťovej bezpečnosti. Nakoľko monitorovanie siete dávkovým spôsobom nie je dostačujúce, zvažuje sa možnosť prúdového spracovania dát, ktorá by priniesla okamžitú detekciu útočníka, či poruchy v sieti. Diplomová práca sa zameriava na jeden z nástrojov prúdového spracovania dát, Apache Storm. Výsledkom práce je balíček testov, ktorý po nasadení do testovacieho prostredia zistí priepustnosť spracovávania sieťových tokov podľa testovacích scenárov. Výsledkom práce je tiež porovnanie s nástrojmi Apache Spark a Apache Samza. Ďalším produktom tejto práce je implementácia detekčných metód vysokých prenosov a zosilneného DoS útoku.

Klíčová slova: Apache Storm, sieťové toky, monitorovanie siete, detekčné metódy, prúdové spracovanie dát

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Jirsík
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz