Bc. Radoslav Zajonc

Diplomová práce

Proudové zpracování dat v oblasti síťové bezpečnosti: Apache Storm

Data Stream Processing in Network Security: Apache Storm
Abstract:
This diploma thesis addresses the problem of streamed data processing in network security domain. As network monitoring based on batch processing does not seem to be sufficient, attention is being drawn to streamed data processing which promises to provide immediate attack detection as well as detection of network failures. This diploma thesis focuses on one of the tools that provide streamed data …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá prúdovým spracovaním dát v oblasti sieťovej bezpečnosti. Nakoľko monitorovanie siete dávkovým spôsobom nie je dostačujúce, zvažuje sa možnosť prúdového spracovania dát, ktorá by priniesla okamžitú detekciu útočníka, či poruchy v sieti. Diplomová práca sa zameriava na jeden z nástrojov prúdového spracovania dát, Apache Storm. Výsledkom práce je balíček testov, ktorý po …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Jirsík
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy

Práce na příbuzné téma