Bc. Ivo Dittrich

Diplomová práce

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels

Alternativní paliva jako nástroj CSR v lodní dopravě: Případová studie udržitelnosti a výdělečnosti lodí poháněných LNG
Anotace:
Tato diplomová práce formuluje doporučení pro manažerské rozhodování při nákupu nových plavidel. Pomocí kvantitativního výzkumu analyzuje možné úspory nákladů na palivo při provozu lodí na IFO nebo LNG, výhody a nevýhody těchto paliv ve vztahu k environmentálním, ekonomickým a sociologickým aspektům. Následně je vypočítána Doba návratnosti a Vnitřní výnosové procento pro výše zmíněná paliva a dotazníková …více
Abstract:
This diploma thesis formulates recommendations for managerial decision making while acquiring new vessels. It analyses by means of a quantitative research the possible fuel cost savings achievable by running IFO and LNG powered vessels, their benefits and drawbacks in terms of economical, environmental and sociolog-ical aspects. Subsequently, Payback Periods and IRR of aforementioned fuel types are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Markéta Lörinczy, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta