Bc. Ivo Dittrich

Master's thesis

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels

Alternativní paliva jako nástroj CSR v lodní dopravě: Případová studie udržitelnosti a výdělečnosti lodí poháněných LNG
Abstract:
Tato diplomová práce formuluje doporučení pro manažerské rozhodování při nákupu nových plavidel. Pomocí kvantitativního výzkumu analyzuje možné úspory nákladů na palivo při provozu lodí na IFO nebo LNG, výhody a nevýhody těchto paliv ve vztahu k environmentálním, ekonomickým a sociologickým aspektům. Následně je vypočítána Doba návratnosti a Vnitřní výnosové procento pro výše zmíněná paliva a dotazníková …more
Abstract:
This diploma thesis formulates recommendations for managerial decision making while acquiring new vessels. It analyses by means of a quantitative research the possible fuel cost savings achievable by running IFO and LNG powered vessels, their benefits and drawbacks in terms of economical, environmental and sociolog-ical aspects. Subsequently, Payback Periods and IRR of aforementioned fuel types are …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Markéta Lörinczy, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta