Veronika JANDOVÁ

Bakalářská práce

Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví s akcentem na prevenci kouření

Activating teaching methods in education for Health with an emphasis on smoking prevention
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na aktivizační výukové metody v předmětu Výchova ke zdraví a na problematiku tabáku a vznik závislosti na nikotinu. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o předmětu Výchova ke zdraví, co je to zdraví, prevence, co to jsou drogy a rizikové chování. Podrobněji jsou popsány aktivizační metody a problematika tabáku, jeho historie, následky a prevence. V poslední …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on activation teaching methods in health education and on the issue of tobacco and the emergence of nicotine addiction. The theoretical part summarizes the basic information about the subject of health education, what is health, prevention, what are drugs and risky behavior. Activation methods and issues of tobacco, its history, consequences and prevention are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDOVÁ, Veronika. Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví s akcentem na prevenci kouření. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.