Mgr. Martina Bilíková

Bakalářská práce

Rozdílnosti ve vnímání kartografické symboliky mezi odlišnými skupinami uživatelů

Differences in perception of cartographic symbology across different groups of users
Anotace:
Bakalářská práce je věnována rozdílnostem ve vnímání kartografických znaků. V teoretické části jsou popsány rozdílnosti ve vnímání znaků mezi různě vymezenými skupinami uživatelů. Praktická část popisuje vytvoření testu v prostředí Hypothesis, který byl použit pro testování odlišností ve vnímání českých a čínských občanů. Výsledky byly zpracovány pomocí statistických analýz a následně vyhodnoceny. …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to different perceptions of cartographic symbols. The theoretical part describes the differences in perception between differently defined users groups. The practical part describes how we created a test in a Hypothesis that was used to test the differences in perception between Czech and Chinese inhabitants. The results were evaluated by statistical analysis and subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta