Bc. Michal Vašina

Bachelor's thesis

Využití mikrofluidiky při charakterizaci substrátové specificity halogenalkandehalogenas

Application of microfluidics in characterisation of substrate specificity of halogenalkane dehalogenases
Anotácia:
Mikrofluidika je rychle se rozvíjející obor, který zkoumá a využívá manipulaci s malými objemy tekutin, konkrétně s mikrolitry až femtolitry. V posledních patnácti letech mikrofluidika nachází využití v biochemii a příbuzných přírodních a biomedicínských vědách. Mezi hlavní přínosy, které mikrofluidika v této oblasti nabízí, patří výrazné snížení spotřeby vzorků a tím i snížení provozních nákladů, …viac
Abstract:
Microfluidics is a quickly growing field of science and technology, which aims to study and operate with very small volumes of fluids, ranging from microliters to picoliters. Since the last fifteen years, microfluidics has been applied in biochemistry and other life science and biomedicine disciplines. Among the main benefits, microfluidics offers a significant decrease of sample consumption and thus …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedúci: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta