Mgr. Jan HANIČINEC

Advanced ('rigorózní') thesis

Udržitelná doprava na příkladu cyklistické dopravy ve vybraných moravských městech

Sustainable transport by example of cycling transport in selected moravian cities
Anotácia:
Cílem této práce je zhodnotit problematiku cyklistické dopravy ve vybraných moravských městech - v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích, které tvoří souměstí, a dále v Olomouci a Brně. Práce se zaměřuje na analýzu cyklistických komunikací vedených intravilánem a všímá si řešení zejména v centru dotčených měst. Zkoumá výhody a nevýhody cyklistické dopravy, bezpečnost (cyklistické) dopravy a …viac
Abstract:
Goal of this paper is evaluace a cycling transport in selected moravian cities - Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, which creates conurbation, and Olomouc and Brno. It focuses on deep analysis of cycle communications and facilities in urban areas of cities especially in city centres. It discuss about advantages and disadvantages of cycling transport, safety of (cycling) transport and presents …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANIČINEC, Jan. Udržitelná doprava na příkladu cyklistické dopravy ve vybraných moravských městech. Ostrava, 2019. rigorózní práce (RNDr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Geography / Ekonomická geografie a regionální rozvoj