Bc. Ludvík Dvořák

Master's thesis

Bank of England a kvantitativní uvolňování ve Spojeném království

Bank of England and Quantitative Easing in UK
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kvantitativním uvolňováním Bank of England ve Spojeném království. Důraz je kladen na vymezení jednotlivých kanálů transmisního mechanismu, kterými může tato nekonvenční monetární politika působit na ekonomiku. Získané poznatky jsou základem k následnému odhadu vybraných finančních a makroekonomických dopadů pomocí modelů vektorové autoregrese.
Abstract:
This diploma thesis deals with the quantitative easing conducted by Bank of England in the United Kingdom. The emphasis is placed on identifying the channels of the transmission mechanism through which the economy can be influenced by this unconventional monetary policy. These findings are the basis for the subsequent assessment of the financial and macroeconomic impact using a vector autoregression …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta