Bc. Barbora Flamiková

Master's thesis

Důsledky působení nedostatku vody na strukturu a funkci xylému popínavých rostlin

Effects of low water availability on structure and functions of xylem in climbing plants
Anotácia:
V práci se věnuji vlivu periodicky snížené dostupnosti vody v půdě na vývoj xylému ve stoncích rostlin chmele otáčivého (Humulus lupulus L.). Struktura xylému významně ovlivňuje transportní vlastnosti xylému, které mají vliv na schopnost rostliny přežít za podmínek snížené dostupnosti vody. Z důvodu zjištění vlivu periodické dostupnosti vody na vývoj xylému byly rostliny chmele vystaveny střídání sedmidenních …viac
Abstract:
This thesis focuses on the influence of periodically reduced water availability in the xylem development in stems of Humulus lupulus L. Xylem structure determines the ability of a plant to survive during period of reduced water availability. To detect the influence of periodic water availability for the development of xylem hop plants was exposed to periodic changes of water availability. Seven days …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta