Giang Helen Phamová

Bakalářská práce

Branding Through Influencer Marketing on Instagram

Branding skrze Influencer Marketing na Instagramu
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje budování značky na Instagramu se zaměřením na influencer marketing. Cílem této práce je prozkoumat, jak může infuencer marketing pomoci zvýšit povědomí o značce. První část práce popisuje analyzovanou platformu Instagram. Další část práce se zaměřuje na influencer marketing, influencery a spolupráci s nimi. Poslední kapitola je věnována případovým studiím, které představují …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses branding on Instagram with a focus on Influencer marketing. The purpose of this thesis is to explore how influencer marketing can help to increase brand awareness. The first part of this thesis describes the analyzed platform, Instagram. The next part of the thesis focuses on Influencer marketing, influencers and collaborations with them. The last chapter is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Marija Zlatić

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81343