Pavol Goriščák

Bakalářská práce

Exekúcia

Execution
Abstract:
Annotation The goal of this bachelor’s degree thesis is to provide a general overview on execution in the Slovak Law Code. In the thesis I focus on a brief explanation of the terminology which has to do with execution, execution proceedings and warrants of execution. It also provides basic information on the rather broad topic of execution. It deals with the economic nature of execution in a market …více
Abstract:
Anotácia Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť všeobecný prehľad o exekúcii v slovenskej právnej úprave. V práci sa sústreďujem stručne vysvetliť všeobecné základné údaje o exekúcii, exekučnom konaní a exekučných rozhodnutiach, pričom má predložená práca poskytnúť základné vedomosti na pomerne obšírnu tému exekúcie. Uvádzam ekonomickú podstatu exekúcie v trhovom mechanizme a druhy a spôsob výkonu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Jozef Kravec, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře