Bc. Stanislav Saniter

Bakalářská práce

Pádová technika a akrobacie v přípravě snowboardisty

Drop technique and acrobatics in preparation for snowboarders
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje pádovým technikám ve snowboardingu. Klade si za cíl shrnout teoretické znalosti (převážně z úpolů) týkající se pádových technik a zhodnotit jejich využitelnost pro snowboarding V práci se seznamujeme s biomechanickými specifiky pádů na snowboardu, nejčastějšími mechanismy úrazů a didaktickými zásadami výuky pádových technik. Využíváme především studia relevantní odborné …více
Abstract:
This thesis reflects the drop techniques in snowboarding. Main aims of this paper is firstly to sum up the theoretical knowledge (mostly from combat activities), which is related to drop techniques, and secondly we would like to evaluate the usability of drop techniques in snowboarding. It introduces the biomechanical specifics of falls on snowboard, the most common mechanisms of injury and also didactic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Škoda
  • Oponent: Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma