Bc. Pavlína Lefková

Diplomová práce

Delirantní stavy u hospitalizovaných seniorů z pohledu sestry

Delirium in hospitalized older patients from point of view of nurse
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou delirií u seniorů. Je rozdělena na část teoretickou, která komplexně popisuje psychosyndrom deliria, podává základní rámec o použití restriktivních prostředků a informuje o úloze sestry v péči o delirantní nemocné. V praktické části jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření. Cíli práce bylo zmapovat využívání nefarmakologických intervencí v prevenci vzniku …více
Abstract:
This study will discuss the challenges among seniors diagnosed with delirium. This study is divided into theory part, which describes and discusses delirium, explains the use of restraints and gives information about health care professionals like nurses that care for people with delirium. The second part of this study is practical, which encompasses the final results of the questionairre. The anticipated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Jan Šlapák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta