Bc. Katarína Šrámková

Diplomová práce

Involuntary Environmental Migrants’ Non-protection in the International Milieu: The Case Study of Climate Change-Induced Displacement

Involuntary Environmental Migrants’ Non-protection in the International Milieu: The Case Study of Climate Change-Induced Displacement
Anotace:
Magisterská práca skúma, či súčasný medzinárodný systém zohľadňuje fenomén nedobrovoľnej environmentálnej migrácie a či disponuje mechanizmami, ktoré by nedobrovoľným environmentálnym migrantom poskytovali náležitú ochranu. Výskum je zasadený do kontextu špecifického druhu dlhodobej degradácie životného prostredia – súčasných antropogénnych klimatických zmien. Konkrétne sa jedná o pozorovanie ľudského …více
Abstract:
The Master Thesis investigates whether current international system takes forced environmental migration phenomenon into account, and whether its mechanisms provide forced environmental migrants with appropriate protection. The research is conducted in the particular context of slow-onset environmental degradation – the current anthropogenic climate change. To be concrete, the climate change-induced …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma