Bc. Jana ERBENOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Staré ekologické zátěže - skládky galvanických kalů a jejich vliv na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka

Old environmental burdens - the galvanic sludge and their impact on water quality in "Chuchelský potok" basin
Anotace:
Mnou zpracovávaná diplomová práce se zabývá problematikou starých ekologických zátěží - konrétně je poté zaměřena na skládky galvanických kalů na rozhraní území Semily a obce Chuchelna a jejího možného vlivu na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka, do kterého lokalita spadá. Diplomovou prací navazuji na svou bakalářskou práci, kdy jsem hodnotila jakost povrchových vod v povodí. Na základě rešerše …více
Abstract:
Me thesis deals with the issue of old environmental burdens - namely: is then focused on the landfill of galvanic sludge in Semily - Chuchelna and its potential impact on water quality in the basin "Chuchelský potok". This thesis folows on my bachelor work, when I evaluated the quality of surface water in the basin. The thesis is based on the literature search. In work was rebuilt general problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Balej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ERBENOVÁ, Jana. Staré ekologické zátěže - skládky galvanických kalů a jejich vliv na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí