Michal Torhan

Diplomová práce

Dopady publicity na PR vybraných dotačních programů z fondů Evropské Unie

Effects of publicity on the PR selected grant programs funded by the European Union
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza dopadů publicity na vztahy s veřejností u Operačního programu Podnikání a inovace v letech 2007 až 2009. K analýze dopadů bylo použito srovnání použitých komunikačních nástrojů v jednotlivých letech z aktuálního programovacího období 2007 -- 2013 a průzkum veřejného mínění uspořádaný Řídícím orgánem OPPI a průzkum vlastní provedený ve spolupráci s poradenskou společností …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the impact of publicity on public relations for the Operational Programme Entrepreneurship and Innovation since 2007 to 2009. For the impact analysis was used comparison of the communication tools used in each year of the current programming period 2007 - 2013 and a public research organized by the Managing Authority of OPPI and personal survey executed in cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: Oto Potluka
  • Oponent: Tomáš Varga

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23980