Bc. Vít Urban

Bakalářská práce

E-learningové materialy pro výuku jazyka UML

E-learning materials for UML language seminar
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou e-learningových materiálů popisujících jazyk UML, které můžou sloužit jako podklad pro výuku předmětů zabývajících se touto tématikou. V teoretické části této práce jsou popsány vybrané UML diagramy. Výsledkem praktické části jsou video návody na tvorbu jednotlivých modelů.
Abstract:
This bachelor thesis deals with creation of e-learning sources that describe the UML language and can be used as background documents for teaching courses which deal with this given field of study. Theoretical part of this thesis describes specific UML diagrams. The output of practical part of the thesis consists of video-based tutorials for creation of individual models.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Toth
  • Oponent: RNDr. Martin Jakubička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky