Bc. David LIBERDA

Diplomová práce

Počítačová podpora výuky základů statistiky

Computer program supporting the learning in introductory course of statistics
Anotace:
Cílem práce je vytvořit interaktivní aplikace, které graficky podpoří výuku a studium vybraných úloh a pojmů statistiky, které jsou náplní učiva předmětů Základy pravděpodobnosti a statistiky a Analýza dat na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tyto aplikace jsou umístěny na webové stránce, aby k nim měli snadný přístup vyučující i studenti.
Abstract:
The aim of the thesis is to create interactive applications that are used as a graphical support for teaching and study of selected tasks and terms of statistics that are content of curriculum in subjects Introduction to probability and statistics and Data analysis at the University of Ostrava. These applications will be placed on the website, which will guarantee easy access for teachers and students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIBERDA, David. Počítačová podpora výuky základů statistiky. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta