Bc. David LIBERDA

Master's thesis

Počítačová podpora výuky základů statistiky

Computer program supporting the learning in introductory course of statistics
Abstract:
Cílem práce je vytvořit interaktivní aplikace, které graficky podpoří výuku a studium vybraných úloh a pojmů statistiky, které jsou náplní učiva předmětů Základy pravděpodobnosti a statistiky a Analýza dat na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tyto aplikace jsou umístěny na webové stránce, aby k nim měli snadný přístup vyučující i studenti.
Abstract:
The aim of the thesis is to create interactive applications that are used as a graphical support for teaching and study of selected tasks and terms of statistics that are content of curriculum in subjects Introduction to probability and statistics and Data analysis at the University of Ostrava. These applications will be placed on the website, which will guarantee easy access for teachers and students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012
Accessible from:: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LIBERDA, David. Počítačová podpora výuky základů statistiky. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta