Ing. Emine Akyol Özer

Disertační práce

Train Platforming Problem Solving

Train Platforming Problem Solving
Abstract:
This dissertation addresses train platforming problem in busy complex stations at peak times which poses a great challenge for railway network controllers. The aim of the dissertation is to propose decision-making tool for an assignment plan of one-day timetable without conflicts. In this context, a special version of train platforming problem is described in detailed way. The characteristics of problem …více
Abstract:
Tato disertační práce je zaměřena na problém přidělování dopravních kolejí (s nástupištní hranou) v rozsáhlých železničních stanicích, což je problém, který vytváří ve špičkových časech velké nároky na výpravčí nebo dispečery. Cílem disertační práce je navrhnout rozhodovací nástroj, který (pokud je možné) umožní nalezení bezkonfliktního přiřazení kolejí vlakům, tzv. plánu obsazení kolejí, v rámci jednoho …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 11. 2017

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Akyol Özer, Emine. Train Platforming Problem Solving. Pardubice, 2017. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera