Michaela ŠVEJDOVÁ

Bakalářská práce

Téma smrti v renesanční filosofii a literatuře.

Theme of death in Renaissance philosophy and literature
Anotace:
Tato práce pojednává o motivu smrti u dvou renesančních autorů Williamu Shakespearovi a Michel de Montaignovi. Analyzováno bude téma vraždy, sebevraždy a přirozené smrti v Shakespearových tragédiích Romeo a Julie, Hamlet, princ dánský a Král Lear a Montaignových Esejích. Cílem je zjištění souvislostí a rozdílů mezi autory a posouzení jejich názorů v čase.
Abstract:
This work discusses the theme of death in two Renaissance authors William Shakespeare and Michel de Montaigne. Analyzed the themes of murder, suicide and natural death in Shakespeare's tragedies Romeo and Juliet, Hamlet, Prince of Denmark and King Lear and Montaign's Essays. The point is to find out connections and differences with regard to change over time.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEJDOVÁ, Michaela. Téma smrti v renesanční filosofii a literatuře.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/