Theses 

Specifické faktory ovlivňující úroveň nezaměstnanosti v okrese Znojmo – Nikol Fialova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

Nikol Fialova

Bakalářská práce

Specifické faktory ovlivňující úroveň nezaměstnanosti v okrese Znojmo

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou specifických faktorů ovlivňujících úroveň nezaměstnanosti v okrese Znojmo. K dosažení daného cíle je použita komparace s okresy Břeclav, Brno-město, Rychnov nad Kněžnou, Písek, Frýdek-Místek a Zlín. Specifické faktory jsou analyzovány v oblasti obyvatelstva, konkrétně jeho věkové struktury, rozložení v rámci pohlaví a vzdělanostní skladby, a v oblasti ekonomických činností vykonávaných v daných regionech.

Abstract: This bachelor's thesis deals with specific factors influencing the level of unemployment in the region of Znojmo. To achieve the objective of this thesis there is used a comparsion of the Znojmo region with regions Břeclav, Brno-město, Rychnov nad Kněžnou, Písek, Frýdek-Místek and Zlín. The specific factors are analyzed in the population area, specifically the age structure, in terms of sex distribution and educational track and the economic activities exercised in these regions.

Klíčová slova: nezaměstnanost v okrese Znojmo, faktory nezaměstnanosti, srovnání okresů, analýza nezaměstnanosti, unemployment in the district of Znojmo, the factors of unemployment, the comparison districts, the analysis of unemployment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Bakalářská práce - Nikol Fialová Bakalářská práce - Nikol Fialová
Posudek oponenta bakalářské práce Posudek oponenta bakalářské práce
posudek_vedouci.pdf posudek_vedouci.pdf

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:39, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz