Bc. Patricie BRUNÁTOVÁ

Master's thesis

Role mikrofinančních institucí a remitancí v rozvoji zemí globálního Jihu

Microfinance institutions, remittances and their role in developing the countries of the global South
Abstract:
Cílem práce je odhalit vztah mezi remitancemi, mikrofinančními institucemi a rozvojem, následně poukázat na pozitiva/negativa, která s sebou přináší fenomén remitančních služeb mikrofinančních institucí. Remitance se v posledních letech staly jedním z nejdůležitějších zdrojů finančních prostředků pro velkou část světa. Každoročně pošlou zahraniční pracovníci zpět do své země původu několik miliard …more
Abstract:
This thesis focuses on microfinance institutions and remittances and the relationship with development of countries of global South. In recent years remittances become one of the most important financial resources for a large part of the world. In countries of the global South we can also find people who have very limited access to the traditional form of commercial banking. To ensure poor people, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRUNÁTOVÁ, Patricie. Role mikrofinančních institucí a remitancí v rozvoji zemí globálního Jihu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Political Science / Foreign Relations