Theses 

Marketingový výzkum v online prostředí – Bc. Petr Jelínek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management

Bc. Petr Jelínek

Master's thesis

Marketingový výzkum v online prostředí

Marketing research in online environment

Abstract: Předmětem diplomové práce „Marketingový výzkum v online prostředí“ je analýza online marketingové kampaně poradenské společnosti KPMG. Teoretická část je zaměřena na seznámení čtenáře s problematikou marketingového výzkumu a online marketingu. V praktické části analyzuji online marketingovou kampaň „Příběh začíná“ zaměřenou na nábor juniorních zaměstnanců do dané společnosti. Na závěr formuluji doporučení pro budoucí kampaň na základě provedené analýzy.

Abstract: The goal of submitted thesis “Marketing research in online environment” is an analysis of online marketing campaign of consulting company KPMG. The theoretical part of the thesis focuses on introduction of the readers to marketing research and online marketing. In the practical part of the thesis I analyzed online marketing campaign “Příběh začíná” oriented on recruitment of junior employees into the company. In the end I formulate recommendations for the future campaign based on the conducted analysis.

Keywords: Marketingový výzkum, online marketing, KPMG, marketingová kampaň

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Cenek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 13:51, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz